Gute Nachtgeschichten

Offenbach-Punk


verfasst 1986

Rumpenheim, Rumpenheim, Rumpenheim,
Tempelsee, Tempelsee, Tempelsee,
Lauterborn Lauterborn, Lauterborn,
Rosenhöh, Rosenhöh', Rosenhöh' !

Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach
Offenbach, Offenbach, Offenbach.

Kickers, Kickers, Kickers, Kickers,
Bieberer Berg, Bieberer Berg, Bieberer Berg
Aufstieg-Abstieg, Abstieg, Abstieg:
das Schiedsrichterwerk, das Schiedsrichterwerk!

Offenbach, Offenbach, Offenbach
Offenbach, Offenbach, Offenbach
Offenbach, Offenbach, Offenbach.

Ledermuseum, Ledermuseum, Ledermuseum,
Büsingpallais, Büsingpalais, Büsingpalais.
Unwetteramt, Unwetteramt, Unwetteramt,
Großstadtklischee, Großstadtklischee!

Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach.

Trinkhallenallianz, Trinkhallenallianz,
Hundekost, Hundekot, Hundekot,
Parkbad, Parkbad, Parkbad, Parkbad:
Einsturz droht, Einsturz droht!

Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach.

Höchst, Höchst, Höchst, Höchst, Höchst, Höchst,
saubere Industrie, saubere Industrie,
Kloake Main, Kloake Main
Profit wie noch nie, Profit wie noch nie!

Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach,
Offenbach, Offenbach, Offenbach.

copyright 1986 Burkhard Heidkamp